Styremøte i Vest-Agder-museet IKS, fredag 07.09.12

VAM_Hovedlogo_RGB

 

Møtet finner sted på Odderøya 17, fredag 7. september, kl. 09.30

Last ned saksdokumentene her:

Innkalling 07.09.12

21/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

22/12 Protokoll fra styremøte 09.05.12

23/12 Informasjon fra faggruppene i Vest-Agder-museet

24/12 Orienteringer fra driften

25/12 Orientering om arbeidet med løsning for Setesdalsbanen