fbpx

Styremøte 18. september 2023

Innkalling til styremøte i Vest-Agder-museet IKS –
18. september 2023 kl. 10:00 på Teams

Innkalling styremøte i Vest-Agder-museet IKS 18. september 2023

Saksliste:

Styresak 34/23 – Protokoll fra styremøte i Vest-Agder-museet 15. juni 2023

Styresak 35/23 – Informasjon om tilskudd i Statsbudsjettet til vannspeil og flytende utstillinger ved nytt museumsbygg i Nodeviga