«Stützpunkt Aarosveden» 1942-1945

Braneset ved Åros, tidligere Søgne kommune, nå Kristiansand kommune. Foto Endre Wrånes / Vest-Agder-museet

Under andre verdenskrig var Høllen og Årossanden, drøye halvannen mil vest for Kristiansand, steder av militær betydning.

Tekst: Endre Wrånes, konservator NMF.

Tysk infanterifestning på Braneset i Søgne, Kristiansand, Norge. Hovedbevæpning var 2 x 5cm tankkanoner plassert i Ringstand 65a bunkers. Aktiv 1942-1945.

Den tyske okkupasjonsmakten betraktet området som et mulig landgangspunkt for allierte styrker. Dette var likevel ikke stedet for en større landgang, til det var forholdene for små og Høllefjorden hadde for mange holmer og skjær. Det var for en supplerende landgang, for eksempel bak frontlinjen, at kystlinjen ved Høllen og Åros kunne spille en rolle.

Forsvarsverket på Braneset med bunkere i betong og tømmer, løpegraver og skytestillinger. Skisse: Vest-Agder-museet.

Kanonene på kystfortene på Lastadheia (Ålo) og seinere Helgøya (Ny Hellesund) dekket ikke Høllefjorden effektivt. Infanteristene i forsvarsverket på Høllebakken, som overvåket havna i Høllen, manglet effektive våpen til bruk mot landgangsbåter. Sommeren 1942 ble arbeidet med å bygge en kanonpost ved Høllefjorden påbegynt. Anlegget ble plassert på Braneset, rett vest for Årosveden. Herfra skulle mindre og raskere landgangsbåter kunne beskytes.

Tysk kartskisse over Braneset fra 1945. Fra Riksarkivet.

Fra høsten 1942 var det forlagt en tropp infanterister på Braneset. De mindre kystforsvarsverkene var generelt bemannet av infanterister, fotsoldater fra en hæravdeling, i motsetning til de større kystfortene som hadde sine artillerister. Bevæpningen på Braneset bestod den første tiden av en 7,5cm feltkanon, den var krigsbytte fra Frankrike. Like før årsskiftet 1942-43 ble to 5cm stridsvognkanoner montert i anlegget. Disse var hentet fra tyske Panzer III stridsvogner, som trengte å oppgradere bevæpningen.

Standardisert kanonbunker Ringstand 65a. Fra Vest-Agder-museets arkiv.
Tysk kart fra 1943 som viser forsvarsverkene ved Høllen og Braneset samt minefelt på Årosstranda. Dette er en del av et større kart over Kristiansand som er utstilt på Kristiansand kanonmuseum. Foto: Vest-Agder-museet.
Braneset i dag

I nye Kristiansand kommune er Braneset ett av totalt to gjenværende, intakte kystforsvarsverk (for infanteri) fra andre verdenskrig. I kraft av sin bevaringsgrad har anlegget på Braneset stor historisk og pedagogisk verdi – og er verdt et besøk.

Braneset, løpegravsystem og stilling for 5 cm. kanon. Foto: Endre Wrånes / Vest-Agder-museet.

De to kanonbunkerne på Braneset er av en standardisert type, av tyske ingeniører benevnt Ringstand 65a. Foruten kanonstillingen har disse bunkerne to rom, for ammunisjon og dekning. Det er kjent totalt fem bunkere av denne typen i Agderfylkene. Kystfortene på Hidra og Landehobde har én hver, det er én i infanteriforsvarsverket på Njerveåsen ved Spangereid og altså to på Braneset.