En kunsthistorisk vandring på Gimle Gård- foredrag av Frida Forsgren

03. september kl 00:00-16:00 | Gimle gård
Gimle Gård Kristiansand
Gimle Gård i Kristiansand.

Frida Forsgren holder foredrag om  de kunsthistoriske stilretningene vi kan oppdage på Gimle Gård 3. september kl. 15.

Lystgården Gimle Gård er en av de vakreste på Sørlandet og forteller en rik historie om Bernt Holms kunstsamlervirksomhet i overgangen mellom 1700- og 1800-tallet. I foredraget tar Frida Forsgren utgangspunkt i Holms malerisamling og knytter an til kunsthistoriske stilretninger som renessansen, manierismen, barokken, klassisismen og romantikken. Malerisamlingen forteller om et Kristiansand som var i tett kontakt med stil-impulser i Europa.