Stilling ledig: Museumshåndverker, Lista

Lista museum har en spredt bygningsmasse med stort behov for løpende vedlikehold og større restaureringsprosjekter. Vi ønsker å knytte til oss en bygningshåndverker på fast basis i 50 %, med 50 % prosjektstilling i tillegg – i første omgang for 1,5 år.

100 % stilling som museumshåndverker (50 % fast og 50 % prosjekt)

Arbeidsoppgaver i stillingen vil primært være restaurering, vedlikehold og istandsetting av museets antikvariske bygningsmasse. Det tilligger også stillingen oppgaver relatert til vedlikehold av utearealer, forberedelser til sommersesongen og bygging av utstillinger, i tillegg til et bredt spekter av oppgaver knyttet til daglig drift i avdelingen. Det forutsettes at alt restaureringsarbeid følger antikvariske prinsipper og utføres i henhold til museets faglige retningslinjer. Museumshåndverkeren skal også delta i dokumentasjon/rapportering og i formidlingen av arbeidet. Stillingen inngår som en del av museets bygningsvernmiljø gjennom nettverket av håndverkere. Håndverkeren vil primært ha sitt arbeidssted på Lista, men det kan være aktuelt med oppdrag også ved andre av museets avdelinger.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Håndverker med allsidig bakgrunn og interesse for restaureringshåndverk
 • Fagbrev og/eller erfaring innenfor håndverksfag
 • Kompetanse og/eller erfaring fra restaurering/vedlikehold av antikvariske hus og kunnskap om eldre byggeteknikker og lokal byggeskikk
 • Evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre
 • Innstilt på å utføre varierte arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Sertifikat for personbil er en forutsetning i stillingen

Det legges til rette for faglig utvikling og spesialopplæring hvor det måtte være nødvendig.

Vi tilbyr:

 • Spennende, varierte og utfordrende oppgaver i et interessant faglig miljø
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Søknad med CV sendes innen 26. juni til:
g.eikeland@vestagdermuseet.no eller til Vest-Agder-museet IKS v/adm.sjef, Odderøyveien 21,
4610 Kristiansand.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder Per Christian Burhol på tlf. 971 68 653.

Last ned hele stillingsutlysningen som pdf her. 

Om Vest-Agder-museet:
Lista museum er en del av det konsoliderte Vest-Agder-museet, eid av de 15 kommunene i Vest-Agder samt Vest-Agder fylkeskommune. Museet har 55 ansatte fordelt på 11 besøksmål, fra Vennesla og Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Felles administrasjon og fagseksjon er lokalisert til Odderøya i Kristiansand. Vest-Agder-museets visjon «Sammen skal vi flytte grenser» innebærer at vi ønsker at museet skal være et nyskapende museum i bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift.

Om Lista museum:
Lista museum har mange besøksmål: Nordberg fort, Listeskøyta kultursenter, Østhassel redningsstasjon, Friluftsmuseet i Vanse og Hetland skolemuseum. Nordberg fort er et av Nordens best bevarte kystfort fra andre verdenskrig og byr på et flott uteområde, aktiviteter, utstillinger og kafé. Det er 4 fast ansatte på Lista museum.