Stiftelsen UNI har bevilget gave til D/S Hestmandens landstrømsanlegg

DS Hestmanden til kai ved Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter

Stiftelsen UNI bevilget på sitt styremøte 30.08.2023 en kjærkommen gave på 200.000 kroner til D/S Hestmandens landstrømsanlegg.

Byggingen av både trafo og landstrømstavle er i gang, og vi ser frem til å få på plass et stabilt og sikkert anlegg som befester D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum sin plass på Bredalsholmen i Kristiansand i årene som kommer.

Bygging og montering er planlagt ferdig utført innen årets ende.

Landstrømsanlegget bygges for fremtiden og inneholder kapasitet til elektrisk oppvarming av hjelpekjele og fremtidige ladere for elbil/båt.

Hestmanden i 2023.

Om Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som skal støtte tiltak som verner mennesker og fortidsminner.