Statsbudsjettet 2015

Da statsbudsjettet ble lagt frem i dag, lå det inne en viktig og svært gledelig økning til vedlikehold av Setesdalsbanen og antikvariske bygg ved Vest-Agder-museet. Dagens økning fra Kulturdepartementet vil være et viktig bidrag for å kunne ivareta lokomotiver og vogner på en bedre måte.


Viktig økning til vedlikehold av Setesdalsbanen og antikvariske bygg

Jernbaneverket bidrar svært positivt til å bedre vedlikeholdet på skinnegang og infrastruktur, det som skal gå oppå skinnene, lokomotiver og vogner, faller derimot utenfor deres støtteordninger. Dagens økning fra Kulturdepartementet skal gå til bl.a. nettopp dette, noe som har vært svært viktig å få på plass hvis driften ved banen skulle sikres fremover.

Situasjonen har vært alvorlig, sier direktør John Olsen ved Vest-Agder-museet. I to år har vi nå kun hatt et damplokomotiv tilgjengelig. Takket være god innsats og forsiktig bruk fra både ansatte og frivillige har dette gått bra, men det er klart det har vært sårbart. Nå har vi muligheten til å legge mer langsiktige planer for et vedlikehold av også lok og vogner, som på sikt sikrer at det alltid er to operative lokomotiver. Det er vi svært glade for! – I tillegg trenger også vognparken sårt vedlikehold, sier avdelingsleder Tom Johansen. I tillegg til søknaden til Kulturdepartementet, er også Vennesla kommune og fylkeskommunen søkt om å bidra.

Utfordrende 

I forhold til driften ved Vest-Agder-museets avdelinger generelt, blir 2015 budsjettet utfordrende å legge. Den generelle indeksreguleringen ligger under hva som spises opp av årets lønnsoppgjør. Mange av museets avdelinger er personalkrevende: publikum skal møte dyktige formidlere, bygninger skal vedlikeholdes og maskiner driftes. Vi har derfor relativt mye av vårt budsjett bundet opp i lønn, noe som gjør at vi vil merke dette godt.