Språk og shipping – slekt og sladder

Ei unik samling med brev sendt til Theodor Salvesen i perioden 1838 til 1841 danner grunnlag for dette arrangementet. Risøbank IKS, Buen kulturhus, Lindesnes kulturskole, Mandal historielag og Mandal museum inviterer til opplesning og musikk i Buens storsal!

På Risøbank ligger lord Edvard Salvesens feriehus fra 1901 som et synlig bevis på familien Salvesens tilknytning til Mandal, men i dette arrangementet skal vi bli bedre kjent med generasjonene før han. Vi skal til den tida da Edvards onkel Theodor ble sendt til byer ved Østersjøen for å få opplæring i språk og forretninger, noe som la grunnlag for de virksomhetene Edvards far Christian seinere ble involvert i.

De private brevene til unge Theodor er nylig transkribert fra gotiske håndskrift til «leselig» skrift, av Toril Gjessing. Disse inneholder en rekke detaljer fra dagligliv, selskapsliv og offentlig liv i Mandal midt på 1800-tallet. Brevene er skrevet av familiemedlemmer, venner og forretningsforbindelser. I tillegg blir det musikk og andre innslag som knytter til de gamle forbindelseslinjene mellom Østersjøen og Agder-kysten.

Billetter bestilles her: https://checkout.ebillett.no/202/events/74545/purchase/corona

Pris kr 70,-.