Spor i sanden, utstilling av funnene fra utgravingen på nedre torv

Flere av funnene fra utgravingen på nedre torv er nå utstilt i Rådhuskvartalet. Allerede i de første ukene med utgraving på nedre torv av arkeologer fra fylkeskonservatoren i Vest-Agder har det blitt funnet mye spennende i sanden under brosteinene. 

Det er snart 375 år siden Kristiansand ble grunnlagt. Gjennom disse årene har nedre torv gjennomgått store endringer. Torvet har vært alt fra kirkegård til bussholdeplass for bybussen. Arkeologer fra Fylkeskonservatoren i Vest-Agder startet å grave under brosteinene på torvet i midten av september og har allerede funnet interessante gjenstander i sanden. Teglstein og takstein fra tidligere bygninger, krittpiper, keramikk og rester etter kister fra tidlige graver er blant funnene. I et samarbeid mellom Vest-Agder-museet og fylkeskonservatoren i Vest-Agder stilles flere av disse funnene ut i Rådhuskvartalet i Kristiansand, kun noen meter fra funnstedet. Noen av gjenstandene byttes ut etter hvert som nye funn dukker opp.