Togtur og speideraktiviteter

Velkommen til høstsøndag på Setesdalsbanen.

Motorvogna «Sulitelma» kjører fra Grovane holdeplass ved verkstedstomta og opp til Paulen kl. 12.00 og kl. 12.30 med retur fra Paulen kl. 14.00 og 14.30. Parkering på verkstedstoma, Steinsfossvegen. Pris kr. 25,- for barn og kr. 50,- for voksne. I Paulen stiller speiderne med livline-, og øksekastkonkurranse samt andre speideraktiviteter. Gjestene kan ta med grillmat og drikke. Speiderne ordner selvfølgelig bål. Salg av kaffe, saft og vafler. Vi tar Vipps. Max. 200 besøkende i Paulen på en gang. De som velger å gå opp i Tømmerrenna blir registrert på Paulenbroa.
Arr: Setesdalsbanen og 1. Vennesla speidergruppe

Billetter må forhåndskjøpes på nett.

Da Sulitjelmabanen ble forlenget med 16.4 km fra Ågifjellet til Finneid i 1957 ble banen lagt gjennom 3 lange tunneler, hver på rundt 2,8 km. Røykplagen i tunnelene ble ansett for å være et problem. Damplokomotivene begynte dessuten å bli nedslitte og var vedlikeholdskrevende. Sulitjelmabanen valgte å gå over til dieseldrift og det ble etterhvert bestilt lokomotiver og en motorvogn.

Sistnevnte var beregnet for passasjertrafikken på den 36 km lange banen. Flere leverandører var aktuelle, men valget falt på Strømmens Verksted. Her hadde man god erfaring med bygging og levering av motorvogner type 86 og 91 til NSB. Motorvognen kom til Sulitjelma 12. november 1957. Senere, ca. 1965 fikk den navnet «SULITELMA».

Etter nedleggelsen ble motorvognen overtatt av Setesdalsbanen og ankom 4. november 1972. Her ble den satt i drift i 1977 etter en omfattende hovedrevisjon og representerer en viktig side ved landets smalsporhistorie.

«SULITELMA» er utstyrt med to Leyland (bussmotorer) type 680, hver på ca. 150 hk. Overføringen fra hver av motorene skjer via en konverter og en firetrinns Wilson gearkasse til en aksel i hver boggi. Ved behov trakk den med seg både en og to personvogner. Ofte gikk den sammen med en vanlig godsvogn, G nr. 97, da motorvognen ikke har noe eget godsrom. Setesdalsbanen har sikret seg vognkassen til denne godsvognen.

«SULITELMA» representerer den siste enheten bygget til en norsk smalsporbane (1067 mm).