Spareskillingsbanken bidrar med 3 millioner til lokal- og regionalhistorisk utstilling i det nye museumsbygget på Odderøya

Illustrasjon av museumsbygget i Nodeviga, Odderøya, Kristiansand. Foto: Helen & Hard.
Illustrasjon av museumsbygget i Nodeviga, Odderøya, Kristiansand. Foto: Helen & Hard.

Spareskillingsbanken vil bidra med 3 millioner kroner til den lokal- og regionalhistoriske utstillingen i det nye museumsbygget på Odderøya.

Spareskillingsbanken har gjennom mange år bidratt til å sikre og formidle byens historie, så dette var en fin videreføring av dette arbeidet sa administrerende banksjef Kenneth Engedal under overrekkelsen av gaven.

Fra venstre: Styreleder i Vest-Agder-museet Rune André Frustøl, banksjef Spareskillingsbanken Kenneth Engedal, direktør Vest-Agder-museet John Olsen.
Fra venstre: Styreleder i Vest-Agder-museet Rune André Frustøl, banksjef Spareskillingsbanken Kenneth Engedal, direktør Vest-Agder-museet John Olsen. Foto: Gro Eikeland.

Spareskillingsbanken er en lokal bank for Kristiansand og når de skulle gå inn og støtte prosjektet var det naturlig å koble dette opp mot nettopp formidlingen av byens og regionens historie.

Den by- og regionhistoriske utstillingen vil være en sentral del av det nye bygget sier direktør John Olsen. Kristiansand er den eneste større byen i Norge som ikke har et bygg for kulturhistoriske utstillinger. Dette er en stor utfordring i arbeidet med å formidle byens og regionens historie.

I den nye utstillingen ønsker Vest-Agder-museet å fokusere på menneskene bak historien og bruke dem til å fortelle hvordan byen har utviklet seg og hvordan historien påvirker hvordan byen og regionen er i dag. Utstillingen vil ha fokus på ulike tema som de første menneskene i regionen, den militære og maritime betydningen, by innbyggerne osv. Utstillingen skal vise den mangfoldige byen. For å skape nærhet til historien vil vi koble de autentiske gjenstandene med de personlige historien og levendegjøre dem gjennom digital teknologi. Dette vil være en ny type utstilling som publikum kan glede seg til å oppleve!

Stor og viktig gave til Vest-Agder-museet

Dette er en svært viktig gave for museet, bygget og byggeprosjektet sier direktør John Olsen.

Finansieringen av prosjektet er en tredeling mellom lokalt, regionalt og statlig nivå. Alle midler fra lokalt, regionalt og private bidragsytere er nå på plass – nå er det kun regjeringen og Kulturdepartementet vi venter på. Det er svært viktig at disse kommer i statsbudsjettet for 2025, slik at vi kan komme i gang med byggeprosjektet. Kommer midlene i budsjettet for 2025, kan snora klippes til sommeren 2028.

Adm. banksjef Kenneth Engedal sier Spareskillingsbanken gjennom mange år har bidratt til å sikre og formidle byens historie, bl.a. ved å bidra til å sikre fotosamlingen etter Dagfinn Pettersen, som bildet bak på skjermen er hentet fra. Denne forvaltes nå av Vest-Agder-museet og vil være viktig i arbeidet med den by- og regionhistoriske utstillingen.

Les mer om det nye museumsbygget på Odderøya

Vest-Agder-museet: Nytt museumsbygg på Odderøya i Kristiansand