Sommerutstilling om Kapertiden

Kaperutstilling med optisk telegraf

På Nordberg fort feirer vi i sommer Grunnlovsjubileet med en utstilling om Kapertiden 1807-1814. Utstillingen forteller om denne dramatiske og spennende historien gjennom flere originalgjenstander fra perioden.

Kapertiden er det begrepet som her lokalt blir brukt om perioden frem mot Norge fikk sin egen grunnlov. Mindre båter ble utstyrt med våpen for å kapre store engelske handelsskip som passerte utenfor kysten vår. Dette var sammen men Kystvernet og opprettelsen av den optiske telegraf en del av den dansk- norske krigføringen mot England. Danmark-Norge hadde mistet neste hele sin stolte marine under «flåteranet» i København i 1807.

Få steder langs kysten var det så mange kapere som i Farsund og på Lista. Mange som drev kapervirksomhet ble svært rike.

GJ2014_ViFeirer_farger_hstilt_RGB (2)