Sommeråpent på D/S Hestmanden 2019

D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum holder i sommer åpent og ligger til kai ved Bredalsholmen.

D/S Hestmanden er snart klar til å ta imot mange sommergjester. Skipet vil holde åpent fra søndag 23. juni til søndag 28. juli fra kl.12:00 til 17:00. Det vil være guider om bord som kan gi besøkende en omvisning i skipet og fortelle om hva krigsseilerne på norske skip opplevde under både første og andre verdenskrig. Om bord er det mulig å søke etter krigsseilere i Krigsseilerregisteret, høre krigsseilere selv fortelle om det de opplevde, og ikke minst få besøke maskinrommet.

Besøkende kan også se filmen «Marerittet» i fremre lasterom

Et nytt publikumsmottak er også under oppussing. Her vil det bli både kafe og museumsbutikk, dette vil også bli den nye inngangen til skipet. Det nye publikumsmottaket vil være i det gamle messebygget (det gule bygget ved parkeringsplassen).

Vi gleder oss til å ta imot mange gjester i sommer!