Snartemodugnaðr – AVLYST!

05. september kl 00:00-15:00 | Tingvatn fornminnepark

Snartemodugnaðr,  forsknings- og formidlingsprosjekt om folkevandringstiden med særlig vekt på Snartemofunnet.

Vi må dessverre avlyse arrangementet da seminaret skulle hatt besøk av flere utenlandske deltagere og i nåværende situasjon er dette ikke gjennomførbart pga. koronasituasjonen. Arbeidsgruppen møter digitalt og vi vil invitere til er nytt arrangement når boken er ferdig.

Vest-Agder-museet har ett hovedmål i å spre historien til publikum på en lett tilgjengelig måte. Vi har inviterert akademikere og håndverkere til å gi ledetråder for å avsløre fortidens gåter. I dette samarbeidet åpner vi et skattekiste av kunnskap. Arbeidsgruppe bak prosjektet har samling fredag 4.september, men vil dele sine tanker, erfaringer og resultater så langt med deg lørdag 5.september.

Bærende element i arbeidet har vært veveanalysene for det brikkevevde materiale fra grav II med «Snartemodyret», utført av Randi Stoltz og Maikki Karisto.

Det er foretatt nye analyser om den berømte Snartemo V -båndet fra ringsverdgravet, analysene er ledet av Krista Vajanto.

Elisabeth Vetland er vår farger som skaper fargepaletten med oldtidens metoder. Begge Snartemosverdene er under analyser og det vil bli produsert nye framstillinger av sverdene. I dette arbeidet deltar Mikko Moilanen, Magnus Hansen og Nils Anderssen. Siv Kristoffersen vil fortelle mer om det vi ser på mønsterspråket. Frans- Arne Hedlund Stylegar ser på våpenutstyret i grav II. Hva betyr alt dette materialet?

Dette og mye annet vil vi snakke om denne dagen. Der vil være foredrag, håndverksvisninger mm.

Velkommen!