Snart kan du kjøre tog på Møvig!

Denne uka kom den endelige beskjeden fra Lille Cultiva, de bevilger 1 million kroner til prosjektet med å reetablere ammunisjonsjernbanen på Møvig. Til sammen er det samlet inn 3,1 million kroner til prosjektet, så snart kan besøkende kjøre tog på Møvig!

Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum har i løpet av 2 år klart å samle inn over 3 millioner kroner til nettopp reetablering av ammunisjonsjernbanen. Stiftelsens styreleder Hege Boman Grundekjøn har gjort en formidabel innsats med å søke stiftelser, legater og det offentlige om midler til prosjektet. Nå jobber alle involverte parter med de nødvendige formaliteter slik at arbeidet med skinnegangen kan starte så fort som mulig!

Kystfortet «Batterie Vara» ble utbygd av okkupasjonsmakten i 1941-45. Fortet ble bygd for fire kanonen. Størrelsen på anlegget, og ikke minst størrelsen på kanonene, gjorde at det måtte etableres egen ammunisjonsjernbane mellom ammunisjonslager og kanonbunkere for frakt av de 800 kg tunge granatene. På 1960-tallet ble mye av jernbanesporet fjernet, men nå vil altså deler av skinnegangen legges på nytt og et tysk diesel-lokomotiv fra 1970 skal kunne frakte publikum i spesialtilpassede vogner mellom noen av fortets viktigste bestanddeler. Det originale lokomotivet fra 1943, samt flere av de originale ammunisjonsvognene er utstilt på museet.

Det er i dag Nasjonale Festningsverk Forsvarsbygg som eier anlegget, det ble fredet av Riksantikvaren i 2012 og forvaltes av Vest-Agder-museet. Anlegget har en attraksjon i verdensklasse i den originale 38 cm kanonen, verdens nest største landkanon, men vil nå få en ny attraksjon i ammunisjonsjernbanen!

Kanonmuseet, kanonen, web

Det skjer mye spennende på Kristiansand kanonmuseum framover, velkommen på besøk for å følge arbeidet, og snart: Kjøre tog!

Tilskudd til prosjektet: Private gaver: Kr 850.000, Lille Cultiva: Kr 1.000.000, Kristiansand kommune har vedtatt å bevilge inntil kr 1.175.000 til prosjektet