Skoletilbud

Lista museum har en stor og bredt anlagt samling som gir gode muligheter for et samarbeid mellom skolen og museet. Programmet er satt opp med spesifikk målgruppe, men de fleste oppleggene kan brukes fra 1. til 10. klasse.

Fra korn til brød. Maling av korn på møllene på Hervoll. Alder: 3. klasse. Varighet: 1-1 ½ time Opplegget kjøres i begynnelsen av oktober.

Steinalder/ arkeologi. Elevene får være med i museets lavvo, bruke redskapskopier og forsøke seg som arkeologer. Elevene finner ekte redskaper fra steinalderen. Alder: 4. klasse. Varighet: 3 timer inkl. lunsjpause. Opplegget kjøres i april/mai.

Skolen i gamle dager på Hetland skolemuseum. Dramatisering av en skoledag for 100 år siden. Alder: 5. klasse. Varighet: 1-1 ½ time

Billedhuggeren Mathias Skeibrok. Varighet: ca. 1 time

«Da Amerika kom til oss» – om den amerikanske innflytelsen på Lista-samfunnet. Alder: 8. klasse

Guidet tur på Nordberg Fort. Alder: Fra 7. klasse og oppover

Postboks 57, 4557 Vanse
Kontaktperson: Janet Seppola Tlf. 38 39 20 21/ 472 94 536