Skolebesøk på Nordberg Fort

På Nordberg Fort er det fulle hus om dagen med DKS-opplegget «Vår egen Mathias Skeibrok».

Elever på 5, 6 og 7.trinn fra alle skolene i Farsund og Lyngdal besøker utstillingen hvor de får innføring i Skeibroks liv, om oppveksten på Lista, studielivet, skulpturene, reisene, familielivet og hans død. Elevene får deretter testet kunnskapene sine i en quiz om Mathias Skeibrok og får også være kunstnere selv og lage skulpturer som de får med seg hjem.