Skogsdag – fra tømmer blir det hus

07. november kl 00:00-15:00 | Snartemo

Skogsdag hvor skog som ressurs står i sentrum. Vi ser på materialutvalg og hogst av tømmer med formål i  å bruke det for slepverk.

 

 

Vi inviterer interesserte til å delta på uttak av tømmer på Snartemo fra den lille furuskogen rett på sørsiden av jernbanestasjonen i Hægebostad.

Denne dagen er for deg som vil lære om materialvalg. Hvordan velger vi hvilke treer skal felles til de ulike formål?
– Opplæring i materialutvelgelse ved Rolf Einar Huus / Byggeskikksenter
– Felleteknikk for sikker og trygg hogst ved Roald Klungland / Agder Linjerydding

Tømmeret skal brukes til mathuset som bygges i Tingparken.
Mathuset vil bli satt opp i sleppverk som er en tradisjonell måte å bygge.

Vi ønsker gjerne å høre om tradisjonene på stedet. Hvordan valgte du hvilke tre skulle felles? Om du ikke deltar på hogst, er det likevel hyggelig om du tar turen for å se og ta en prat.
Ønsker du delta på arbeidslaget med praktisk arbeid/ øvelser med eler uten medbrakt motorsag? Ta kontakt med Katja Regevik, mob. 97790403 for mer info.

Værbehold: Eventuelle store nedbørsmengder vil hindre arbeidet av sikkerhetsmessige årsaker.

Arrangementet er gratis. Vi har kaffi