Gamleloftet – Skippergaden 111

Det kan se ut som et hus fra 1800-tallet, men innvendig skjuler det seg en av de eldste trehusene i Kristiansand

Bygget: 1700-tallet
Flyttet til museet: 1975

Det kan se ut til å være fra 1800-tallet, men deler av huset er mye eldre. Andre etasje er datert til rundt 1660, kun 20 år etter grunnleggelsen av Kristiansand. Det første huset ble revet, og laftekassen ble da brukt som andre etasje i det nye huset som ble bygd på begynnelsen av 1700-tallet.

Venstre del av huset er en gang som går gjennom hele huset og som kan stamme fra rundt 1820. Til høyre mot gaten er stuen og bak den kjøkkenet. I enden av gangen er en bratt trapp som går opp til et lite kjøkken og en stue. I 1900 bodde det hele 16 personer i huset.

Les mer om historiske hus på Kristiansand museum.