Setesdalsbanen og Olavsrosa

 

Setesdalsbanen er innehaver av Norsk Kulturarv sitt kvalitetsmerke Olavsrosa.
Her finner du Setesdalsbanen omtalt.

Olavsrosa

Dette sier Norsk Kulturarv om Olavsrosa:

Olavsrosestadene er fyrtårn i Norsk Kulturarvs produktspekter. Innehavarar av kvalitetsmerket Olavsrosa har ein sterk profil i formidlinga av norsk kulturarv. Mottoet «Olavsrosa – våre beste opplevingar» stiller høge krav til produktkvalitet og vedlikehald av denne kvaliteten. Tildeling av Olavsrosa skjer etter ei streng kvalitetsvurdering, og eit kvalitetssikrings- og oppfølgingssystem sikrar at kvalitetskrava blir haldne ved like. Dette er viktig både for den enkelte, og for å sikre at Olavsrosa blir truverdig i framtida

Kilde: Norsk Kulturarv