Utenfor sesong

«Hva driver dere egentlig med utenfor sesong?» er et spørsmål vi kan få på Setesdalsbanen. Vi er svært synlige i sommersesongen når vi kjører fra juni til september, men det er ikke fullt så lett å få øye på oss de andre månedene av året.

Utenfor sesong jobber vi med alt som faktisk må gå på skinner for at det i det heletatt skal bli en ny sesong. På kontoret skrives det blant annet søknader og rapporter, og på verkstedet er arbeidsmengden stor og tempoet høyt.

Når man har ansvar for å forvalte over 100 år gammelt materiale, sier det seg selv at jobben aldri er «ferdig». Det er en kontinuerlig prosess, og i 2014 er hovedfokuset på lokomotiv nr. 5. 

Det lages blant annet nye stagbolter (se bilder øverst). Når det gjelder lokomotiv nr. 6, som er det eneste damplokomotivet i drift per dags dato, er det hovedsakelig kosmetiske utbedringer. Sulitelma (dieselmotorvognen) skal i gjennom hovedrevisjon. I forhold til våre fire teakvogner, er det særlig den ene som må gjennom omfattende forsterkninger. Ellers jobbes det hele tiden med kontinuerlig oppfølging, kursing og oppdatering av mannskap, reglement og sikkerhetssystemer som er en forutsetning for driftstillatelsen fra Jernbanetilsynet.