Seminar om Sørlandets gamle lystgårder

Foto: Gimle Gård, Vest-Agder-museet

Breidablikk – nasjonalt forum for kulturarv arrangerer seminar om Sørlandets gamle lystgårder på

Gimle Gård, lørdag 26. oktober, kl. 10.00 – 16.30.

Lystgårdene finner vi i tilknytning til byer og kjøpsteder langs hele kysten. På Sørlandet som ellers representerte de en kultur for samfunnets øverste sosiale sjikt, for et selvbevisst og kontinentalt orientert handelsborgerskap. «Lystgårdskulturen var for de mest representative anleggenes vedkommende, preget av prinsipper som var knesatt ute i Europa allerede i 1730-årene», skriver kunsthistoriker Geir Thomas Risåsen. I de nordiske land hadde de sin storhetstid i hundreårsperioden 1750-1850. Rundt Kristiansand finner vi fremdeles anlegg som Gimle, Jægersberg, Stiftegården, Boen, Vigeland og Hagen.

I Breidablikk 26. oktober setter vi fokus på tiden, arkitekturen, menneskene, ideene, kulturen, hagene og utfordringene som disse anleggene står overfor i dag. Seminaret finner sted på Gimle gård i Kristiansand og gjennomføres i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Vest-Agder-museet IKS og magasinet Norske Hjem.

For program og invitasjon, se: http://www.disenkolonial.no/?id=108

Praktiske opplysninger
Seminaravgift er NOK 900 og inkluderer lunsj, kaffe, te etc. Seminaret finner sted på Gimle gård i Kristiansand og varer fra kl. 10.00 til senest kl. 16.30. Kvelden før er det omvisning på Gimle.
Bindende påmelding til seminar og mottakelse skjer til sjur.harby@disenkolonial.no eller på tlf. 488 97 714 innen mandag 22. oktober. Oppgi adresse for faktura ved påmelding.

Av Sjur Harby