Selvstendighet og nasjonsbygging 1814-2014

Agderseminaret 2014 er lagt til Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) i Arendal, torsdag 23. og fredag 24. oktober. Seminaret har tittelen «Selvstendighet og nasjonsbygging: 1814-2014».

Med bakgrunn i grunnlovsjubileet vil vi formidle ny kunnskap om selve grunnlovsverket og tilblivelsen av Norge som moderne stat. Men vi ser også kritisk på selve nasjonsbegrepet og stiller spørsmål ved våre forestillinger om nasjonal identitet: Hvordan har historikere bidratt til forestillinger om ‘det norske’, hvordan har skolen formet vår nasjonale identitet – og hva vil det si å være norsk i vår tids flerkulturelle samfunn?

Program

Torsdag 23. oktober

10.00: Frammøte, registrering, forfriskninger
10.30: Boklansering – Bjørg Seland (red.): Gud og mammon – religion og næringsliv. Artikkelsamling fra fjorårets seminar
11.00: Åpning av Agderseminaret 2014
11.10: Dag Michalsen: Grunnloven fra mai til november i 1814: Nasjon, union og en ny internasjonal rettsorden
12.00: Bente Engelsen: Valgene til riksforsamlingen i 1814 – kirkens rolle og lokale løsninger
12.45: Lunsj
13.45: Arild Stubhaug: Jacob Aall og «menigmands Opdragelse»
14.30: Berit Eide Johnsen: «Mit Votum var Nej.» Sogneprest Hans Jacob grøgaard – en motstrøms politiker på Eidsvoll
15.15: Pause
15.30: Knut Dørum: Folkelig offentlighet i den unge norske staten
16.15: Diskusjon
17.00: Avslutning
17.30: Omvisninger i nybygget og 1814-utstillingen
20.00: Middag

Fredag 24. oktober

10.00: Øyvind Østerud: Kampen om selvstendigheten og språket: «nasjon», «nasjonsbygging» og «nasjonalisme»
10.45: Kjell-Olav Masdalen: Historikeren som nasjonsbygger
11.30: Lunsj
12.30: Magnhild Vollan: Skolen som nasjonsbygger: Leseboka gjennom 200 år
13.15: Gunhild Aaby: 17. mai-feiring som uttrykk for kollektiv identitet
14.00: Pause
14.15: Walid al-Kubaisi: Den fornektede realitet: nasjonalisme sett utenfra
15.00: Oppsummering og diskusjon
16.00: Slutt

Last ned fullstendig program med praktisk informasjon her.

Arrangør: Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA i samarbeid med rådet for Forskernettverk Agder. Rådet består av representanter for Universitetet i Agder (UiA), Vest-Agder-museet (VAM), Statsarkivet i Kristiansand (SAK) og Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks).

forside Agderseminaret 2014

 Påmelding: Innen 10. oktober til postmottak@aaks.no