Arendalsuka 2024: Seks historier om demokrati på 60 minutter

15. august kl 18:00-19:30 | Arendalsuka
Plakat for arrangementet Seks historier om demokrati på 60 minutter under Arendalsuka. Bildet under viser skroget på D/S Hestmanden
Plakat for arrangementet Seks historier om demokrati på 60 minutter

Vest-Agder-museet med D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum er til stede under Arendalsuka 2024. Torsdag 15. august arrangerer vi en populærhistorisk foredragsstafett om bord, «Seks historier om demokrati på 60 minutter» i samarbeid med Aust-Agder museum og arkiv/KUBEN og Norges museumsforbund.

Er du interessert i historie, og hvordan små og store begivenheter lokalt kan fortelle noe om større prosesser i samfunnet? I dette arrangementet har seks historikere fra Vest-Agder-museet og Aust-Agder museum og arkiv funnet fram seks hendelser fra Agders historie som forteller noe om demokrati og (u)demokratiske prosesser. Historiene presenteres som korte, ti-minutters populærhistoriske innlegg.

Vi får høre om tingtradisjonen fra eldre jernalder til i dag, behandlingen av kvinner som fødte i dølgsmål på 16- og 1700-tallet, om 9. april 1940 – da Norge mistet demokratiet i fem år, om forløpere for formannskapet i byene, om kvinnenes kamp for å bli hørt på begynnelsen av 1900-tallet og om Arne Myrdal og Folkebevegelsen mot innvandring for 35 år siden.

Hva? «Seks historier om demokrati på 60 minutter» – arrangement under Arendalsuka med seks korte historiske foredrag knyttet til temaet DEMOKRATI
Hvor? Amfiet om bord i D/S Hestmanden, Pollen i Arendal
Når? Torsdag 15. august kl. 18.00 – 19.30

Logoen til Arendalsuka. Oransje med et hvitt seil på og påskriften: Møt oss på Arendalsuka

PROGRAM:

Samuel Høiland, Vest-Agder-museet/Tingvatn fornminnepark: «Tingtradisjonen fra folkevandringstiden til i dag»

Susanna L. Årby, Vest-Agder-museet/Kristiansand museum: «Rettssystemet og folkets behandling av kvinner som fødte i dølgsmål på 1600- og 1700-tallet»

Håkon Haugland, Aust-Agder museum og arkiv/KUBEN: « De eligerte menn – en lokaldemokratisk forløper for formannskapet i byene »

Gaute Molaug, Aust-Agder museum og arkiv/KUBEN: «Arendals Diskusjonsforening og kvinnenes kamp for å bli hørt på begynnelsen av 1900-tallet»

Endre Wrånes, militærhistoriker, fagseksjonen/Vest-Agder-museet: «Hva skjedde på Odderøya i Kristiansand 9. april 1940 – da Norge mistet demokratiet i fem år?»

Monika K. Håland, Aust-Agder museum og arkiv/KUBEN: «1980-tallets demokratiske dilemma; Arne Myrdal og Folkebevegelsen mot innvandring»

Arrangementet ledes av formidlingsleder i Vest-Agder-museet, Gunhild Aaby.

Lenke til arrangementet i Arendalsukas program.

Sepiafarget foto fra 1905 som viser mennesker med norske flagg, girlandere av granbar under markering av Barnehjelpsdagen i Arendal. Alle bærer hatt, også barna. Kvinnene har lange kjoler. De er på en åpen plass.

Barnehjelpsdagen i Arendal 1905 (KUBENs fotosamling) blir en del av foredraget til Gaute Molaug om Arendals Diskusjonsforening 

Tegning av et relieff fra Markus Aurelius-søylen i Roma. Den viser en germansk folkeforsamling, sannsynligvis en tingsamling.

Samuel Høiland skal fra Tingvatn fornminnepark skal fortelle om tingtradisjonen, her illustrert med en tegning av et relieff fra Markus Aurelius-søylen i Roma som viser en germansk folkeforsamling, sannsynligvis en tingsamling (CC Wikipedia)