Seilasen med D/S Hestmanden i 2020 er dessverre avlyst

Den tiltenkte seilasen i 2020 med D/S Hestmanden er dessverre avlyst grunnet koronapandemien.

Det var som kjent i 2020 planlagt en markering av 75-års jubileet for frigjøringen etter andre verdenskrig i form av en nasjonal seilas med D/S Hestmanden. Målet med seilasen var å synliggjøre krigsseilernes innsats ved at D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum – skulle seile fra havn til havn med formidling av skipets og krigsseilernes historier. I og med den oppståtte situasjonen rundt koronapandemien er forutsetningene for seilasen blitt vesentlig endret. Det er stor sannsynlighet for at kravene til avstand mellom publikum vil bli videreført, noe som gjør at toktet slik det var tenkt ikke kan gjennomføres i år. Vest-Agder-museet og Hestmandens Venner bestemte i møte den 15. april å utsette seilasen til 2021. Dette også i tråd med at Forsvarsdepartementet har «utsatt» 8. mai-markeringen til 2021. Det holdes åpen en mulighet for å kunne seile en «testtur» i august/september (forutsatt at nasjonale føringer åpner for dette), men dette vil da skje med Hestmanden isolert og uten avtaler om arrangementer eller samarbeid med andre.

Planleggingen av toktet i 2021 starter opp umiddelbart. Sertifiseringen av skipet er inne i avsluttende fase. Når det gjelder mannskapet, vil kursing og forberedelser fortsette som planlagt. På den måten opparbeider D/S Hestmanden seg en «mannskapspool» klar til toktet i 2021.

Vi er takknemlige for at våre bidragsytere og samarbeidspartnere er positive til et forskjøvet tokt – og gleder oss til å legge fram en plan for seilasen i 2021!