Boka «Seilas for frihet» – nå med personregister over krigsseilere

Seilas for frihet - nå med personregister.

Seilas for frihet ble utgitt av Vest-Agder-museet som faksimile i 2018. Bokens redaktør var den kjente krigsseileren Søren Brandsnes, og boken ble førstegang utgitt i 1985.

Seilas for frihet – fortalt med krigsseilernes ord

Boka ble i sin tid initiert av Agder krigsseilerforening, og ønsket var å innhente de personlige historiene til sjøfolk fra Agder som seilte under andre verdenskrig før det var for sent.

Vest-Agder-museet har nå fått trykket opp et personregister som blir et vedlegg til denne boken. Registeret ble i sin tid laget av Søren Brandsnes, og etter hans død har familien hatt en gjennomgang av registeret som museet så mottok for å få det trykket.

Vi håper at med dette registeret på plass, vil det være enda enklere å finne fram til de viktige historiene og personlige beretningene som denne boken har så mange av.

Boken selges i utvalgte bokhandlere, hos Hestmanden, i museumsbutikkene til utvalgte avdelingene i Vest-Agder-museet og i vår nettbutikk.