fbpx

Se rosemalte gjenstander i ny digital utstilling

I sommer åpnet utstillingen «De kom fra Fjotland: Rosemaling i Vest-Agder» på Kristiansand museum. Nå finnes ustillingen også som digital versjon på DigitaltMuseum.

Rosemaling var bondesamfunnets utsmykking av interiører og gjenstander. Både på museer og i privat eie finnes det i dag utallige rosemalte kister, tiner, esker, senger og ølboller. I Kristiansand museums samling finnes det rosemalte gjenstander primært fra Vest-Agder, men også fra Aust-Agder og Telemark. På museet finnes også en rosemalt fergebu, malt i 1780 av den da 18 år gamle Tore Asbjørnsen Risøyne. Han regnes som den første kjente rosemaleren i Vest-Agder og hans virke påvirket stilen til generasjonene med rosemalere som kom etter ham. Flere av gjenstandene i utstillingen har kjennetegn fra den såkalte Vest-Agderstilen.

En særegen type gjenstand som finnes fra Vest-Agder og Setesdal er ølboller dekorert med brudefølge. Brudereia eller brudeløpet (bryllup) som var ferden til kirken, ble ansett for å være en viktig del av dagen en mann og en kvinne inngikk i ekteskapet. Den rosemalte ølbollen er trolig malt av Tore Asbjørnsen Risøyne, i 1788. Ølbollen er rikt dekorert med både fulle bryllupsgjester, bruden med krone og bygdedrakt, fabeldyr og eksotiske dyr, samt vers skrevet på dialekt.

AG.H122-ARVE0613Langs munningen innvendig står det:

Her skal I see en BrudeRey, Fiorten Hester i Horlomhey, Var de i Live de fik ikke Rom, enskiønt om skaalen var ganske Tom, La felaa Laada: Hey! Tambur Trom

AG.H122-ARVE0563
Fulle bryllupsgjester på vei til kirken. De er «saa Drukne Dey kan inkie Sita pa Hæstan».

Vil du se mer, kan du se hele ustillingen på digitaltmuseum.no.

Vennligst vent, men vi laster produkter...