Se rosemalte gjenstander i ny digital utstilling

I sommer åpnet utstillingen «De kom fra Fjotland: Rosemaling i Vest-Agder» på Kristiansand museum. Nå finnes ustillingen også som digital versjon på DigitaltMuseum.

Rosemaling var bondesamfunnets utsmykking av interiører og gjenstander. Både på museer og i privat eie finnes det i dag utallige rosemalte kister, tiner, esker, senger og ølboller. I Kristiansand museums samling finnes det rosemalte gjenstander primært fra Vest-Agder, men også fra Aust-Agder og Telemark. På museet finnes også en rosemalt fergebu, malt i 1780 av den da 18 år gamle Tore Asbjørnsen Risøyne. Han regnes som den første kjente rosemaleren i Vest-Agder og hans virke påvirket stilen til generasjonene med rosemalere som kom etter ham. Flere av gjenstandene i utstillingen har kjennetegn fra den såkalte Vest-Agderstilen.

En særegen type gjenstand som finnes fra Vest-Agder og Setesdal er ølboller dekorert med brudefølge. Brudereia eller brudeløpet (bryllup) som var ferden til kirken, ble ansett for å være en viktig del av dagen en mann og en kvinne inngikk i ekteskapet. Den rosemalte ølbollen er trolig malt av Tore Asbjørnsen Risøyne, i 1788. Ølbollen er rikt dekorert med både fulle bryllupsgjester, bruden med krone og bygdedrakt, fabeldyr og eksotiske dyr, samt vers skrevet på dialekt.

AG.H122-ARVE0613Langs munningen innvendig står det:

Her skal I see en BrudeRey, Fiorten Hester i Horlomhey, Var de i Live de fik ikke Rom, enskiønt om skaalen var ganske Tom, La felaa Laada: Hey! Tambur Trom

AG.H122-ARVE0563
Fulle bryllupsgjester på vei til kirken. De er «saa Drukne Dey kan inkie Sita pa Hæstan».

Vil du se mer, kan du se hele ustillingen på digitaltmuseum.no.