«Så flyttet vi til Kristiansand…»

16. august kl 17:00-20:00 | Rådhuskvartalet, Kristiansand

Onsdag 16. august kl 17:00 åpner en utstilling med fotografier og tegninger av Erik Lorange, arkitekt og tidligere byplansjef i Kristiansand. Utstillingen vises i Rådhuskvartalet, Kristiansand.

Få andre har preget Kristiansand og byens form og utvikling som Erik Lorange ( f. 1919). Han var Kristiansands første byplansjef fra 1950-1965. Som byplansjef spilte han en nøkkelrolle når det gjaldt så ulike forhold som Posebyens være eller ikke være og utbyggingen av høyhus på Lund og Tinnheia.

«Stjerneblokka» på Lund. Foto Erik Lorange

Lorange kom til Kristiansand fra lederstillingen for Brente Steders Regulering i det krigsherjede Finnmark. Sammen med ham kom et knippe andre lovende unge arkitekter og planleggere. I noen år kom dermed Kristiansand til å stå i sentrum for nye ideer om byutvikling og byliv, om vern og sanering. «Vi trodde vi var verdens navle», minnes den tidligere byplansjefen, som har passert 98 år.

Erik Lorange, født 1919, var Kristiansands første byplansjef fra 1950-1965.

Erik Lorange brukte kameraet flittig mens han bodde og arbeidet i byen, og både da og senere var han en dyktig tegner.
Utstillingen ønsker å vise noe av bredden i Loranges virke – og samtidig spenningsfeltet mellom arkitekten og kunstneren som lot seg fascinere av lune bymiljøer ute i Europa, og planleggeren som bygde de første «skyskraperne» i Kristiansand.

Utstillingen er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Multiconsult og Vest-Agder-museet.

Foto Erik Lorange. Fra saneringsstrøkene i gamle Posebyen i Kristiansand.

 

Erik Lorange fikk tidlig istand et interkommunalt samarbeid med nabokommunene om bolig-, vei-, vann- og kloakkutbygging.

 

Modell fra planlagt regulering i Kristiansand. Foto Erik Lorange.
Parti fra Dronningensgate i Kristiansand. Foto Erik Lorange