Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, torsdag 10.03.16

10. mars kl 10:00-00:00 | Odderøya museumshavn, Nodeviga

Møtet finner sted i Odderøya museumhavn torsdag 10. mars, kl. 10.00.

Protokoll fra representantskapsmøte i Vest-Agder-museet 10.03.2016

Innkalling til representantskapsmøte 10. mars 2016

Representantskapssak 0516 – Årsmelding og regnskap 2015

Vedlegg 1 til sak 0516 – Årsmelding 2015

Vedlegg 2 til sak 0516 – Protokoll fra styremøte i VAM IKS 24. februar 2016

Vedlegg 3 til sak 0516 – Revisjonsberetning 2015

Representantskapssak 0616 – Styrets vurdering av museets økonomiske situasjon

Representantskapssak 0716 – Regulert budsjett 2016 og økonomiplan 2017-2019

Vedlegg til repr.skapssak 0716 – Budsjett 2016 + okonomiplan 2017 – 2019