Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, onsdag 24.08.20, kl. 13.00

Møtet finner sted i Odderøya museumshavn, mandag 24. august 2020, kl. 13.00

Signert protokoll

Innkalling til representantskapsmøte 24. august 2020

Sak 11/20 – Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 12/20 – Endring av selskapsavtale

Sak 13/20 – Endring av instruks for valgkomiteen

Sak 14/20 – Valg av styre

Orienteringssak:

Sak 15/20 – Administrasjonens oppfølging på økonomisiden

Eventuelt