Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, mandag 26.11.18, kl 10.00

Damptoget på Setesdalsbanen

Møtet finner sted på Setesdalsbanen, mandag 26. november 2018, kl. 10.00.

Protokoll fra representantskapsmøte 26.11.18

Innkalling

08/18 – Godkjenning av innkalling og saksliste

09/18 – Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll fra møtet, sammen med møteleder

10/18 – Justering av budsjett 2018

10/18 – Vedlegg

11/18 – Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

11/18 – Vedlegg 1

11/18 – Vedlegg 2

12/18 – Tildeling av prosjektmidler til museet og kulturhistoriske aktører uten fylkeskommunalt driftstilskudd 2018

13/18 – Godtgjørelse til medlemmer av styre og representantskap

13/18 – Vedlegg

14/18 – Møteplan 2019

15/18 – Status nytt museumsbygg og magasin (muntlig)

16/18 – Status konsolidering med Tingvatn fornminnepark og besøkssenter (muntlig)

17/18 – Status driftsmidler D/S Hestmanden (muntlig)

18/18 – Orienteringer fra driften (muntlig)

Eventuelt