Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, fredag 24.11.17 kl. 09.30

24. november kl 09:30-12:00
foto: Adam Reed @Visit Sørlandet

Møtet finner sted på Tingvatn fornminnepark og besøkssenter, fredag 27.11.17, kl. 09.30

Protokoll fra representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS 24.11.2017

10/17 – Godkjenning av innkalling og saksliste

11/17 – Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder

12/17 – Justert budsjett 2017

13/17 – Budsjett og handlingsplan 2018 og økonomiplan 2019-2021

Vedlegg 1 til sak 13/17 – Budsjett 2018 + økonomiplan 2019-2021

Vedlegg 2 til sak 13/17 – Handlingsplan 2018

14/17 – Status nytt museumsbygg og magasin (muntlig)

15/17 – Matkultursenter i aktivitetsbygget i Odderøya museumshavn

16/17 – Tildeling av prosjektmidler ubemanna museer 2017

17/17 – Godtgjørelse til medlemmer av styre og rep.skap

18/17 – Møteplan 2018

19/17 – Orienteringer fra driften (muntlig)