Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, fredag 23.03.18 kl. 10.00

VAM-2015-

Møtet finner sted i Odderøya museumshavn, fredag 23.03.18, kl. 10.00

Innkalling

Protokoll fra representantskapsmøte 23. mars 2018 signert

01/18 – Godkjenning av innkalling og saksliste

02/18 – Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll fra møtet, sammen med møteleder

03/18 – Årsmelding med regnskap

04/18 – Konsolidering Tingvatn

05/18 – Matkultursenter i aktivitetshuset i Odderøya museumshavn

06/18 – Status nytt museumsbygg og magasin (muntlig)

07/18 – Orienteringer fra driften (muntlig)

Eventuelt