Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, fredag 15.03.19, kl. 10.00

Krambua kafe Flekkefjord museum
Krambua kafe Flekkefjord museum

Møtet finner sted på Flekkefjord museum, fredag 15. mars 2019, kl. 10.00

Protokoll fra representantskapsmøte i VAM IKS 15. mars 2019

Innkalling til representantskapsmøte 15. mars 2019

01/19 – Godkjenning av innkalling og saksliste

02/19 – Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder

03/19 – Styrets årsberetning 2018 med regnskap og årsmelding 2018

03/19 – Vedlegg 1

03/19 – Vedlegg 2

04/19 – Endring av selskapsavtale

04/19 – Vedlegg

05/19 – Styreinstruks og instruks for daglig leder

05/19 – Vedlegg 1

05/19 – Vedlegg 2

06/19 – Orienteringer fra driften (muntlig)

07/19 – Nytt museumsbygg og magasin (muntlig)

08/19 – Driftstilskudd D/S Hestmanden (muntlig)

Eventuelt