Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, 27.06.12

Møtet finner sted på Vest-Agder-museet Lista, Nordberg Fort, mandag 21.06.10, kl. 10.00

Last ned sakspapirene her:

Innkalling 27.06.12

01/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

02/12 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll fra møtet sammen med møteleder

03/12 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

03/12 Vedlegg 1

03/12 Vedlegg 2

04/12 Årsberetning og årsregnskap 2011

04/12 Vedlegg 1

04/12 Vedlegg 2

05/12 Valg av nytt styre i Vest-Agder-museet IKS

06/12 Orienteringer om driften

07/12 Møteplan 2012-2013