Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, 25.05.11

Møtet finner sted på Vest-Agder-museet Lista, Nordberg Fort, onsdag 25.05.11, kl. 13.00

Last ned sakspapirene her:

Innkalling 25.05.11

07/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

08/11 Valg av 2 medlemmen til å undertegne protokollen sammen med møteleder

09/11 Årsregnskap 2010 og styrets årsberetning 2010

09/11 Vedlegg 1

09/11 Vedlegg 2

09/11 Vedlegg 3

10/11 Orienteringer

11/11 Møteplan 2011-2012