Representantskapsmøte i Vest-Agder-museet IKS, 03.04.13

Møtet finner sted på Sjølingstad Uldvarefabrik, onsdag 03.04.13, kl. 11.00

Last ned sakspapirene her:

Innkalling 03.04.13

01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

02/13 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

03/13 Orienteringer om driften

04/13 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016

04/13 Vedlegg 1

04/13 Vedlegg 2

04/13 Vedlegg 3

05/13 Årsmelding og årsregnskap 2012

05/13 Vedlegg 1

05/13 Vedlegg 2

05/13 Vedlegg 3

06/13 Møteplan 2013-2014

07/13 Godtgjørelse til styremedlemmer