Prosjektstilling ved Tingvatn fornminnepark: Folkevandringstid i Listerregionen

Snartemo II sverd slira bjørn. Foto Lasse Norlemann Mathiesen
Snartemo II replika sverd og slire. Foto Lasse Norlemann Mathiesen.

Vest-Agder-museet og Tingvatn fornminnepark søker en dedikert prosjektleder til et spennende samarbeidsprosjekt med Listerkommunene, Agder Fylkeskommune og Vest-Agder-museet.

Prosjektleder «Fremtid for fortid» – Folkevandringstid i Listerregionen

I 2024 starter et nytt prosjekt om folkevandringstid i Listerregionen – og vi søker en dedikert prosjektleder til arbeidet med prosjektoppfølging, utvikling og formidling.

Stillingen er del av utviklingsplan i regionen for å løfte folkevandringstiden (375-550 evt.), særlig i Listerregionen. Prosjektleder vil sammen med andre fra Vest-Agder-museet og sentrale samarbeidsparter være en viktig del av teamet som setter fokus på folkevandringstiden fra flere vinkler.

Vi søker etter deg som er leken, kreativ, og med et talent for å møte mennesker med et åpent sinn. Du gleder deg over de ulike virkemidlene som kan brukes i formidling og er opptatt av å bruke nye medium som verktøy. Du er opptatt av å skape undring og nysgjerrighet, og du ønsker å bidra til læring og anerkjennelse av historie i dagens samfunn. Du er ikke redd for å drøfte de vanskelige spørsmålene og se historien fra ulike vinkler. Du bruker kulturarvens egenverdi som en ressurs både innen reiseliv, produktutvikling, likeså som en identitetsskaper. Du er opptatt av å tilrettelegge for kunnskapsbasert opplevelse som bidrar til læring og trivsel for publikum.

Prosjektperioden strekker seg fra 1. juni 2024 til 31. mai 2027 forutsatt finansering hele perioden.

Prosjektet er forankret i Regionplan Lister 2030 og er et samarbeidsprosjekt finansiert av Listerkommunene, Agder fylkeskommune og Vest-Agder-museet.

Arbeidsområde vil primært omfatte Åseral, Kvinesdal, Hægebostad, Lyngdal og Farsund.

Les mer og søk på stillingen. Søknadsfrist 1. april 2024.

Om Tingvatn

Tingvatn er et svært gammelt tingsted for de indre bygdene vest i Agder. Det er særlig jernalder, spesielt folkevandringstiden, som preger området. Les mer om Tingvatn fornminnepark.

Tingvatn fornminnepark - Foto Adam Read.
Tingvatn fornminnepark – Foto Adam Read.