Prosjektmidler – utlysning 2. runde 2021

Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kulturhistorie i Vest-Agder-museets eierkommuner. Søknadsfristen er 1. oktober 2021.

Last ned skjemaer og retningslinjer her:

Retningslinjer for søknader 2021

Utlysingsbrev 2021

Søknadsskjema for prosjektstøtte 2021

Søknadsskjema for faglig bistand 2021

 

Søknaden sendes til: Vest-Agder-museet, fagseksjonen, Odderøyveien 21, 4610 Kristiansand
eller på e-post til Jan Egil Hansen i Vest-Agder-museet.

Søknadsfristen 2. runde 2021 er 1. oktober.

Bemerk at rapportering om bruk av tildelte prosjektmidler skal sendes oss før utbetaling kan finne sted. Nye prosjektmidler kan ikke omsøkes før tidligere prosjekter er avsluttet (rapportert/utbetalt).