Prosjektmidler – tildeling 2. runde 2019

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene.

I 2019 har det vært to søknadsrunder, med 100 000 kroner til fordeling i hver runde. Den andre av disse hadde søknadsfrist 15. september, og søknadene er nå behandlet. Det kom inn til sammen tolv søknader om prosjektmidler.

Følgende åtte prosjekter fikk støtte:

  • Kystmuseet Fedrenes Minne, Flekkefjord: Kopi av gullfunnet på Hidra i 1845: 10 000 kroner.
  • Listeskøyta Kystkultursenter, Farsund: Utstyr til registrering av gjenstander: 12 000 kroner.
  • Sissel Olaug Klokkhammer, Farsund: Abraham Berge – dokument og bildesamling: 10 000 kroner.
  • Stiftelsen Det gamle posthuset, Audnedal: Restaurering av vinduer: 5300 kroner.
  • Stiftelsen Porsmyr, Songdalen: Flytting og utvidelse av tekstilavdeling: 18 000 kroner.
  • Søgne gamle prestegård, Søgne: Fornyelse av Landbruksutstilling med oppførelse av sjøbod: 15 000 kroner.
  • Hægeland Bygdemuseum/Hægeland Sogelag, Vennesla: PC m.m. til registrering av gjenstander: 9500 kroner.
  • Vennesla Historielag, Vennesla: Innsamling og registrering av stedsnavn i nedre Vennesla: 20 000 kroner.

Spørsmål rettes til Jan Egil Hansen, tlf. 980 74 040. Alle søkere er tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives betingelsene for utbetaling.