Prosjektmidler – tildeling 2. runde 2018

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for andre søknadsrunde 2018 fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene.

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for andre søknadsrunde 2018 fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene.

I 2018 er det to søknadsrunder på prosjektmidler. Den andre av disse hadde søknadsfrist 15. september, og søknadene er nå behandlet. Det kom inn til sammen seks søknader.

Følgende fem prosjekter fikk støtte i denne søknadsrunden:

– Flekkerøya historielag, Kristiansand kommune: Digitalt utstyr til utstillingen «Flekkerøya føritia»: 10 000 kroner.
– Lista Husflidslag, Farsund kommune: Støtte til kurshelg «Purpur-Safari»: 6 000 kroner.
– Minne Åseral kultursenter, Åseral kommune: Filmprosjekt «Frå flor til floor»- Om utvandringa til Amerika: 35 000 kroner.
– Stiftelsen Det Gamle posthuset, Audnedal kommune: Restaurering av vinduer: 8 000 kroner.
– Søgne historielag, Søgne kommune: Oppretting av digital fotogruppe: 20 000 kroner.

Spørsmål rettes til Jan Egil Hansen, tlf. 980 74 040. Alle søkere er tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives betingelsene for utbetaling.