Prosjektmidler – tildeling 2. runde 2017

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for 2017 fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene.

I 2017 har vi hatt to søknadsrunder. I denne runden var det 100 000 kroner til utdeling, men kun fem søknader oppfylte utlysningskriteriene. Samtlige fikk derfor tildelt fullt beløp på sine søknader. De resterende kr 7 500 vil bli benyttet til kurs for alle museer og andre kulturhistoriske aktører på et senere tidspunkt. Egen informasjon vil bli sendt ut om dette.

Følgende fem prosjekter fikk støtte i denne søknadsrunden:

Lista Husflidslag, Farsund: Fargekurs: 5 000 kroner

Knaben Gruvemuseum, Kvinesdal: Filmer i utstilling: 20 000 kroner

Lindesnes bygdemuseum/Kulturtorvet, Lindesnes: Montering bronseskulptur «Havhesten»: 25 000 kroner

Lista Naturmuseum, Farsund: Montrer til utstilling: 30 000 kroner

Lister Utvandrermuseum, Kvinesdal: Datautstyr: 12 500 kroner

Alle søkere blir tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives også betingelsene for utbetaling.