Prosjektmidler – tildeling 1. runde 2021

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader fra museer og andre kulturhistoriske aktører i Vest-Agder-museets eierkommuner som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene.

Til fristen 15. mars hadde det kommet inn 16 søknader med en totalsum på 427 500 kroner. Vest-Agder-museet har til sammen 200 000 kroner til fordeling i året, fordelt på to søknadsrunder. På grunn av mange gode prosjekter som bør gjennomføres i løpet av sommerhalvåret, har vi valgt å overstige tildelingssummen for første runde med 25 000 kroner. Det vil si at det er 75 000 kroner igjen til fordeling i runde 2 – med søknadsfrist 15. september 2021.

Flere av prosjektene får noe redusert sum i forhold til omsøkt beløp, fordi vi har ønsket å stimulere ulike initiativ og frivillig innsats bredt. Begrensede rammer har ført til at vi ikke har kunnet støtte prosjekter med store søknadssummer.

Følgende 11 prosjekter fikk støtte:
 • Agder Historielag: Bok om barnevandringane på Agder i samarbeid med Paul Sveinall: 10 000 kroner
 • Austad Historielag og SamSørAgder, Lyngdal: Utgivelse av bok om De Sammensluttede Bilruters historie: 15 000 kroner
 • Det Gamle Posthuset, Konsmo, Lyngdal: PC og mobil for gjenstandsregistrering: 8 000 kroner
 • Flekkefjordbanens Venner, Flekkefjord: PC for styring av formidlingsskjermer i jernbanemuseet: 5 000 kroner
 • Flekkerøy Historielag, Kristiansand: Storskjerm på stativ med hjul til museet:16 000 kroner
 • Hægeland sogelag, Vennesla: Flytting av stavsag til Hægeland Bygdemuseum: 5 000 kroner
 • Knaben Gruvemuseum, Kvinesdal: Ny trespråklig museumsbrosjyre med kulturhistoriske turforslag: 7 000 kroner
 • Kvinesdal kommune: Informasjonsmateriell til Førlands Museum og Bøkkerbua på Feda: 12 000 kroner
 • Lindesnes kystkultursenter, Lindesnes: Sikringstiltak på tønnemaskiner – fase 2: 12 000 kroner
 • Lyngdal kommune: Utbedring av lys i utstilling om kystkultur, Klokkergården bygdetun: 15 000 kroner
 • Marnardal museum, Lindesnes: Det drypper fra taket på Tingstova: 20 000 kroner

Totalt: 125 000 kroner

Det kom inn to søknader om rådgivning. Disse kontaktes direkte.

Spørsmål rettes til Gunhild Aaby, tlf. 934 52 031. Alle søkere blir tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives betingelsene for utbetaling.