Prosjektmidler – tildeling 1. runde 2020

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader fra museer og andre kulturhistoriske aktører i Vest-Agder-museets eierkommuner som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene.

I 2020 er det to søknadsrunder, med 100 000 kroner til fordeling i hver runde. Den første av disse hadde søknadsfrist 1. mars, og søknadene er nå behandlet. Til sammen kom det inn 21 søknader på en totalsum av 436 650,-.

Følgende 13 prosjekter fikk støtte:

 • Svein Syvertsen og Samuel Kjørkleiv, Farsund: Film om Palatia: 10 000 kroner.
 • Fjotland Bygdemuseum, Kvinesdal: Gjenstandsregistrering: 5000 kroner.
 • Flekkerøy historielag, Kristiansand: Gjenstandsregistrering: 5000 kroner.
 • Hægeland Sogelag, Vennesla: Gjenstandsregistrering: 5000 kroner.
 • Jernbanemuseet Flekkefjord, Flekkefjord: Gjenstandsregistrering: 5000 kroner.
 • Knaben Gruvemuseum, Kvinesdal: Gjenstandsregistrering: 5000 kroner.
 • Lindesnes Kystkultursenter-Tønnefabrikken, Lindesnes: Sikringstiltak på tønnemaskiner: 20 000 kroner.
 • Lista Naturmuseum, Farsund: Gjenstandsregistrering: 5000 kroner.
 • Listeskøyta Kystkultursenter, Farsund: Gjenstandsregistrering: 5000 kroner.
 • Porsmyr Bygdetun, Kristiansand: Gjenstandsregistrering: 5000 kroner.
 • Potetkjelleren Bygdemuseum Knaben, Kvinesdal: Gjenstandsregistrering: 5000 kroner.
 • Søgne gamle prestegård, Kristiansand: Utvikling av Søgne bygdemuseum: 13 000 kroner.
 • Vennesla historielag, Vennesla: 400-års industri ved fossen: 12 000 kroner.

 

I tillegg får Hægeland Sogelag, Malin Stokkeland-puslespillsamling og Porsmyr Bygdetun faglig rådgivning av Vest-Agder-museet.

Spørsmål rettes til Jan Egil Hansen, tlf. 980 74 040. Alle søkere er tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives betingelsene for utbetaling.