Prosjektmidler – tildeling 1. runde 2019

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene.


I 2019 er det to søknadsrunder, med 100 000 kroner til fordeling i hver runde. Den første av disse hadde søknadsfrist 1. mars, og søknadene er nå behandlet. Det kom inn til sammen ti søknader om prosjektmidler. Det var mange gode prosjekter i denne runden. Det var derfor flere som ikke fikk tilsagn om full søknadssum.

Følgende seks prosjekter fikk støtte:

– Sykehusmuseet ved SSHF, Kristiansand kommune: Jubileumsutstilling: 10 000 kroner.
– Bakke Kulturhistoriske forening, Flekkefjord kommune: Lokalhistorisk formidling for barn og unge: 15 000 kroner.
– Flekkefjord Jernbanemuseum v/Flekkefjordbanens Venner, Flekkefjord kommune: Utstillingsmontre: 25 000 kroner.
– Kristiansand Orlogsforening, Kristiansand kommune: Innkjøp av pc og printer til registrering: 10 000 kroner.
– Knaben Gruvemuseum, Kvinesdal kommune: Historiesti med informasjonstavler: 20 000 kroner.
– Flekkerøya historielag, Kristiansand kommune: Intranettserver til utstillingen «Flekkerøya føritia»: 20 000 kroner.

Fem aktører har søkt om rådgivning. Disse følges opp individuelt.

Spørsmål rettes til Jan Egil Hansen, tlf. 980 74 040. Alle søkere er tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives betingelsene for utbetaling.