Prosjektmidler – tildeling 1. runde 2018

Gammel klokke.

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for første søknadsrunde 2018 fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene.

I 2018 er det to søknadsrunder på prosjektmidler. Den første av disse hadde søknadsfrist 1. mars, og søknadene er nå behandlet. Det kom inn til sammen ni søknader.

Følgende syv prosjekter fikk støtte i denne søknadsrunden:
  • Søre Katland Fyr, Farsund: Istandsetting av bakerovn: 36 000 kroner.
  • Stiftelsen Porsmyr, Songdalen: Innvendig solskjerming: 20 000 kroner.
  • Stiftelsen Lindesnes Kystkultursenter, Lindesnes: Restaurering av hermetikknøkkelmaskin: 15 000 kroner.
  • Lyngdal kultursenter KF (Klokkergården bygdetun), Lyngdal: Utstilling – Sigurd Smelands smie og mek. verksted: 15 000 kroner.
  • Stiftelsen det gamle posthuset, Audnedal: Restaurering av vinduer: 17 000 kroner.
  • Hægebostad Husflidslag, Hægebostad: Aktivitetsdag: 7 500 kroner.
  • Lindesnes Bygdemuseum, Lindesnes: Teleportering og kulturminner: 10 000 kroner.

Spørsmål rettes til Jan Egil Hansen, tlf. 980 74 040. Alle søkere er tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives betingelsene for utbetaling.