Prosjektmidler for 2015 – utlysning

Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kultur/naturhistorie i Vest-Agder. Søknadsfristen er 20. januar 2015

Tidligere har kun museer uten fylkeskommunalt driftstilskudd kunnet søke via denne ordningen. Nå åpner vi også for søknader fra lag og foreninger og andre ikke-kommersielle aktører, som har et kulur- eller naturhistorisk prosjekt de ønsker å realisere.

Det er også mulig å søke om rådgivningstjenester fra Vest-Agder-museet.

Last ned skjemaer og retningslinjer her:

Søknaden sendes til : Vest-Agder-museet, Odderøya 17, 4610 Kristiansand
eller på e-post til Klaus Olesen i Vest-Agder-museet.

Søknadsfristen er 20. januar 2015.