Prosjektmidler for 2014 – utlysning

Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler for ubemannede museer i Vest-Agder. Det er også anledning til å søke om faglig bistand og veiledning for 2014. Søknadsfrist: 15. desember 2013.

Museer i Vest-Agder som ikke mottar driftsstøtte fra fylke/ stat har anledning til å søke Vest-Agder-museet om prosjektmidler for 2014. Prosjektene skal styrke det enkelte museums aktivitet og kvalitetsnivå.

Det er også mulig å søke om tjenester fra Vest-Agder-museet. Denne tjenesten er dessuten åpen for lag, foreninger og andre som driver kulturhistorisk virksomhet.

Last ned skjemaer og retningslinjer her:

Brev til museer og samlinger 2014

VAM retningslinjer prosjektstøtte søknader 2014

Søknadsskjema prosjektstøtte for 2014

Søknadsskjema faglig bistand 2014

Søknaden sendes til: Vest-Agder-museet Odderøya 17 4610 Kristiansand eller som epost til Klaus Olesen i Vest-Agder-museet.

Søknadsfristen er 15. desember 2013.

Vi minner også om rapporteringsfristen for museer som har fått prosjektstøtte i inneværende år: 1. desember 2013.