Prosjektmidler 2023 – tildeling

Rosemalt detalj fra dør - Sveindal museum - prosjektmidler

Aust-Agder museum og arkiv og Vest-Agder-museet har delt ut prosjektmidler til museer, samlinger og andre aktører innen det kulturhistoriske feltet i Agder som ikke mottar fylkeskommunalt driftstilskudd. Summen som ble fordelt var på totalt 300 000 kroner for 2023.

Søknadene fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal eller statlig driftsstøtte har nå blitt behandlet. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene. Det kom inn til sammen 33 søknader om prosjektstøtte med en samlet søknadssum på 1 265 550 kroner.

Følgende 19 prosjekter fikk støtte:

 • Bergshavs Maritime Stiftelse, Grimstad: Skilting i Hasseldalen: 15 000 kroner.
 • Birkenes bygdemuseum, Birkenes: Supplering av skilter: 6300 kroner.
 • Birkenes ungdomslag, Birkenes: Elvespelet BRÅDE: 27 000 kroner.
 • Eiken sogelag, Hægebostad: 80-års markering av krigsminne. Minneplate ved Sandvatnshytta: 5000 kroner.
 • Fjære historielag, Grimstad: Trykking Fjære bygdebok – Birketveit krets: 20 000 kroner.
 • Hisøy historielag, Arendal: Ordning av arkivmateriale med tanke på tilgjengeliggjøring for publikum: 15 000 kroner.
 • K. K. Lien-museet, Arendal: Utstilling – Industrihistorisk dag – Arendal 300 år: 8500 kroner.
 • Kystmuseet Fedrenes Minne, Flekkefjord: Fornying av de faste utstillinger ved Fedrenes Minne: 30 000 kroner.
 • Landøy og Udøy velforening, Lindesnes: Sikring av utstillingene: 6500 kroner.
 • Lillesand by- og sjøfartsmuseum, Lillesand: «De reisendes hus», 3D-modell: 30 000 kroner.
 • Lillesand by- og sjøfartsmuseum, Lillesand: Staute damer i Lillesand – Fra «Tre søte småbarn» til «No Regret»: 20 000 kroner.
 • Lister Forsvarshistoriske Forening/Festung Lista, Farsund: Støtte til sikringstiltak: 20 000 kroner.
 • Listerskøyta kystkultursenter, Farsund: Sikkerhetstiltak. Rekkverk med plexiglass: 10 000 kroner.
 • Mykland bygdelag og «Odelsgutane i Mykland», Froland: Motstandsmenn forteller: 25 000 kroner.
 • Marnardal museum, Lindesnes: Skilting av friluftsavdelingen: 5700 kroner.
 • Risør kystkultursenter, Risør: Tilgjengeliggjøring av utvalgt arkivmateriale fra båtbyggeriene på Moen: 20 000 kroner.
 • RS Experience AS v/ Ragnhild Sigurdsøn, Risør: Dagligliv i Risør 1920-1970, utarbeiding av formidlingsopplegg: 15 000 kroner.
 • Setesdal sogelag, Bygland: Historiske skilt: 6000 kroner
 • Stiftelsen Det gamle Posthuset, Lyngdal: Oppussing av «Den gule stua» i det gamle posthuset: 15 000 kroner.

Totalt: 300 000 kroner.

I tillegg kom det inn ni søknader om rådgivning. Disse kontaktes direkte. Alle søkere er tilskrevet. I tildelingsbrevet beskrives betingelsene for utbetaling.