Prosjektmidler 2022 – tildeling

Tobakkstvinnebord. Brukt til tvinning av skråtobakk ved A. Asbørnsens Tobaksfabrik, Kristiansand. Foto: Vest-Agder-museet

Aust-Agder museum og arkiv (AAma) og Vest-Agder-museet (VAM) deler ut prosjektmidler til museer, samlinger og andre aktører innen det kulturhistoriske feltet i Agder som ikke mottar fylkeskommunalt driftstilskudd. Summen som ble fordelt var på totalt kr. 300 000 for 2022. Neste søknadsrunde vil være 1. februar 2023.

Søknadene fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte har nå blitt behandlet. Søknadene er vurdert ut fra de offentliggjorte kriteriene. Det kom inn til sammen 27 søknader om prosjektstøtte med en samlet søknadssum på kr. 1 025 719.

Følgende 17 prosjekter fikk støtte:

 • Klokkergården bygdetun m.fl., Lyngdal: Seminar om sovjetiske krigsfanger i Lyngdal og Lister-regionen: 10 000 kroner.
 • Aluminiumsmuseet på Hisøy, Arendal: Innkjøp av Filemaker til registrering: 5400 kroner.
 • Søgne historielag, Kristiansand: Digitalisering og publisering av filmer på nettsted: 10 000 kroner.
 • Lista forsvarshistoriske forening og Festung Lista hangarmuseum, Farsund: Oppgradering av undervisningsrom: 12 000 kroner.
 • Birkenes historielag, Birkenes: Oppsett og trykking av «Stedsnavn i Birkenes»: 25 000 kroner.
 • Sykehusmuseet ved SSHF, Kristiansand/Arendal: Utstilling av jernlunge, bilder og utstyr: 20 000 kroner.
 • Hægeland sogelag og Hægeland bygdemuseum, Vennesla: Flytting av stavsag fra Kile til Hægeland bygdemuseum: 7600 kroner.
 • Lillesand by- og sjøfartsmuseum, Lillesand: Skjerm til mobil scene: 20 000 kroner.
 • Marnadal museum, Lindesnes: Restaurering av tram til stabburet: 25 000 kroner.
 • Sveindal museum, Lyngdal: Blendingsrullegardiner: 30 000 kroner.
 • Landøy og Udøy velforening, Lindesnes: Utstilling «Før plasten» på Landøy skolemuseum: 20 000 kroner.
 • Værlands Ord, Risør: Anno 1798: 30 000 kroner.
 • Minne Åseral Kultursenter, Åseral: Utstilling «Fotografiets historie»: 25 000 kroner.
 • Flekkerøy historielag, Kristiansand: Monter til mineralsamling/belysning: 10 000 kroner.
 • Setesdal sogelag, Bygland: Historiske skilt: 12 000 kroner.
 • Birkenes bygdemuseum, Birkenes: Skilting av museumsbygninger: 8000 kroner.
 • Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand, Tvedestrand: Restaurering av vinduer Holt skolemuseum/Feragen skole: 30 000 kroner.

Totalt: 300 000 kroner

I tillegg kom det inn seks søknader om rådgivning. Disse kontaktes direkte.

Spørsmål rettes til Jan Egil Hansen, tlf. 980 74 040. Alle søkere blir tilskrevet. I tildelingsbrev beskrives betingelsene for utbetaling.